Валютын ханш

Монгол банк, Арилжааны банкуудын ханшийн мэдээлэл тухайн өдөрт нэг удаа шинэчлэгдэнэ.
Евро Ази, Уран уургач, East Eagle валют арилжааны төвүүдийн ханшийн мэдээлэл өдөрт хэдэн ч удаа солигдох боломжтой ба шинэчлэгдсэн цаг хугацааг харуулах болно.
Ханшийн мэдээ нь байнгын хэлбэлзэлтэй байдаг тул энэ нь зөвхөн тухайн цагийн байдлаар авсан мэдээ болохыг анхаарна уу!Валютын ханшийн архив
Банк Валютын нэгж


Төгрөг валютын харьцаа
Валют Төгрөг
валюттай
Валют
төгрөгтэй
Өөрч-
лөлт
    USD 1779.92 0.0006   -
    CNY 286.15 0.0035   -
    RUB 49.54 0.0202   -
    EUR 2463.68 0.0004   -
    JPY 17.44 0.0573   -
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ:
Валютын нэгжээс:
Валютын нэгж рүү: